Menu Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH !!

Wszystkie osoby bierne/nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne z terenu województwa śląskiego w wieku 15 -29 lat, niekształcące się i nieszkolące w trybie stacjonarnym – zachęcamy do odwiedzenia Biura Projektu w Sosnowcu przy ul. Mazowieckiej 5 – gdzie trwa aktualnie rekrutacja do projektu „Neet zawodowiec”, w ramach którego Uczestniczkom/czkom oferujemy:

– diagnozę kompetencji i potrzeb,

– stworzenie Indywidualnego Planu Działania („Barometr osoby”),

– szkolenia zawodowe i kursy IT,

– pośrednictwo pracy oraz coaching,

– szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i kompetencji miękkich,

   A dodatkowo:

– wsparcie dla pracodawcy poprzez refundację kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 3-miesięcy do łącznej kwoty 12 000 zł (tzw. „brutto/brutto”).

Odwiedź siedzibę fundacji FRAPZ w Sosnowcu lub zadzwoń pod numer tel. 32 785 42 21 i zapytaj o szczegółu oferty Projektu „Neet zawodowiec”.

Porozmawiaj z Doradcą i skorzystaj z wyjątkowej szansy dla ludzi młodych chcących podnieść swoje kompetencje na rynku pracy!

Odpowiemy również na Twoje zapytanie mailowe: biuro@frapz.org.pl

Zapraszamy