Menu Zamknij

Oferta

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

Diagnoza Uczestnika projektu/określenie potrzeb, kompetencji, umiejętności/stworzenie „Barometru osoby”  (odpowiednik IPD – Indywidualnego Planu Działania) – dla każdego Uczestnika/-czki Projektu (20 osób) Doradca zawodowy – 2 godz./os.

Kolejne z niżej wymienionych form wsparcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki projektu według „Barometru osoby”:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe na podstawie „Barometru”,
  • indywidualne pośrednictwo pracy (10 g./os.),
  • wsparcie mentora/coach’a (2 godz./os.),
  • szkolenie umiejętności „miękkich”/rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego, psychologicznego),
  • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  • szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,
  • kursy/szkolenia IT
  • zatrudnienie subsydiowane (zwrot kosztów 3 miesiące),
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

W razie potrzeby uruchomiona zostanie opieka nad osobą zależną.